top of page

Różnorodność
Włączanie

Strategia. Standardy. Transformacja.

W biznesie i w społeczeństwie

Features

Co robimy

Dostarczamy wiedzę

i narzędzia 

W swojej pracy korzystamy

zarówno z autorskich, jak

i sprawdzonych globalnie narzędzi. Jesteśmy źródłem wiarygodnych

i najświeższych informacji z zakresu DEI. Pomagamy skutecznie

i empatycznie realizować strategie związane z budowaniem włączających miejsc pracy. Sami stale uczymy się i oduczamy.

Tworzymy wyjątkową społeczność

Łączymy ludzi i organizacje - bez względu na sektor, wielkość czy branżę. Uczymy się od siebie nawzajem, wspieramy się, mamy do siebie zaufanie. Jesteśmy sobie równi. Wspólnie zmieniamy obraz DEI w Polsce.

Uwrażliwiamy nasze otoczenie

Dążymy do tego, by pozytywnie odmienić narrację o różnorodności w naszym społeczeństwie. Poprzez kampanie budujemy świadomość Polek i Polaków. Łączymy siły z tymi, którzy troszczą się o grupy  defaworyzowane, by zmieniać świat na lepsze.

Dlaczego jest to ważne

/01

Dla społeczeństwa

Różnorodność, sprawiedliwość społeczna

i włączenie są dobre dla nas wszystkich. Ubogacają nas, zmniejszają rozwarstwienie społeczne, zwiększenie szanse na rynku pracy

dla osób zagrożonych wykluczeniem, przyczyniają się do budowy bardziej otwartego i lepiej prosperującego społeczeństwa. 

/02

Dla biznesu

Różnorodność to siła napędowa dla biznesu. Niesie korzyści HRowe (utrzymywanie i pozyskiwanie talentów), kosztowe (wynikające z mniejszej absencji czy niższego wskaźnika rotacji), marketingowe (lepsze rozumienie potrzeb klientek i klientów), te związane ze wzrostem kreatywności i innowacyjności w zespołach oraz większą zdolnością do rozwiązywania problemów.

About Us

Nasz manifest

Robimy to, bo wierzymy, że różnorodność,  sprawiedliwość społeczna i włączenie wpływają pozytywnie na nas wszystkich. 

  • Wierzymy, że różnorodność i kultura oparta na szacunku stanowią dźwignię dla zespołów.

  • Wierzymy, że sukces każdej organizacji zależy od zdolności korzystania z różnorodnych myśli i doświadczeń, kwestionowania ustalonych sposobów myślenia i odblokowywania rozwiązań, które umożliwiają sprawne działanie.

  • Wierzymy w stawianie ludzi na pierwszym miejscu.

  • Wierzymy, że każde z nas może być osobą sojuszniczą i tworzyć bardziej włączającą kulturę, która wspiera różnorodność we wszystkich jej formach.

  • Wierzymy w siłę współpracy.

  • Wierzymy w zorientowanie na człowieka na wszystkich poziomach: organizacji, zespołów, produktów i usług.

  • Wierzymy też, że jest to dobre dla rozwoju świata i przyszłych pokoleń.

Reviews

Nasi partnerzy

Contact
bottom of page